Morsko-urokliwe miejsce na Jurze
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Kontakt
Historia Morska
O Jurze
Archeologia
Legendy
Gmina
Powiat
Województwo
Parafia
OSP Morsko
Komunikacja
GOPR
Mapa- Zumi
Mapa - Geoportal
Mapa Morska
Skałki- Mapa
Skały Morskie-mapa
Gminy i miasta - linki
Myszków
Zawiercie
Kroczyce
Żarki
Lelów
Kromołów
Mrzygłód
Częstochowa
Janów
Ogrodzieniec
Pilica
Niegowa
Mstów
Siewierz
Kraków
Wieluń
GOPR
GOPR
ciekawe strony
www.it-jura.pl-- forumjurajskie.pl-- www.jurapolska.com--
Zamki- Linki
Zamki i Warownie Polski
Zamki Polski
Zamki w Polsce
Zamki Jurajskiei
Pieskowa Skała
Ogrodzieniec
Olsztyn
Bobolice
Zamki znane i nieznane
Zamki Jurajskie
Zamki Twierdze w Polsce
Zamki
Kościół - Linki
Archidiecezja Częstochowska
Archidiecezja Katowicka
Diecezja Kielecka
Jasna Góra
Leśniów
Opactwo Benedyktynów w Tyńcu
Tyniec
Klasztor Dominikanów Gidle
inne - linki
Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich
Śląska Biblioteka Cyfrowa
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE
portal rekreacji historycznej
Na szlaku
Przez Jurę przechodzi wiele szlaków turystycznych. Główną osią jest Szlak Orlich Gniazd, wiodący przez największe wzniesienia wyżyny od Krakowa. przez Ojców,Smoleń,Morsko, Olsztyn, do Częstochowy. Pierwsze trasy wyznaczono już w 1927 r., a od 1948 r.czynny jest cały szlak. Jego przedłużenie to Szlak Jury Wieluńskiej, prowadzący aż do Wielunia.
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 1
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: teem
OSP

 

80 LAT MINĘŁO...

Z KART HISTORII l PAMIĘCI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MORSKU

ZEBRAŁ I OPRACOWAŁ: HENRYK GÓRNY

 

MORSKO, 2007

 

 

Komitet Organizacyjny 80-lecia OSP Morsko

przewodniczący: Alojzy Leśniak - sołtys, członek Zarządu OSP

członkowie: Janusz Okraska - prezes OSP

Marian Leśniak - wiceprezes OSP

Wiesław Miśta - naczelnik, wiceprezes OSP, członek Rady Sołeckiej

Dariusz Ziętek - z-ca naczelnika OSP

Jacek Cyprys - sekretarz OSP

Zbigniew Leśniak - skarbnik OSP

Alfred Mikoda - gospodarz OSP,

członek Rady Sołeckiej

Czesław Miśta - członek Rady Sołeckiej

Łukasz Popielecki - członek Rady Sołeckiej

Henryk Górny - sekretarz Komitetu Organizacyjnego

 

 

Komitet Honorowy Dobroczyńców i Sponsorów1. Ryszard Mach Starosta Zawierciański, Prezes Zarządu Powiatowego OSP

2. Krzysztof Szlachta Wójt Gminy Włodowice, Prezes Zarządu Gminnego OSP

3. Czesław Błażkiewicz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

4. Antoni Bator Prezes Huty „Bankowa", Dąbrowa Górnicza

5. Jerzy Bernhard Prezes „STALPROFILU", Dąbrowa Górnicza

6. Jan Kaczmarek Prezes Zarządu sp. z o.o. ZOMAR, Warszawa

7. Elżbieta i Marian Krawczykowie KEM". Dąbrowa Górnicza

8. Ewa Król Dyrektor OW „Morsko"

9. Zofia i Ryszard Mizerowie „PROBUD" Poręba

10. Jan Marek Bugaj i Mirosław Pacia PPUHJAN-M-JAN" J. BUGAJ, M. PACIA


I. Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Morsku.

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Morsku sięga lat dwudziestych ubiegłego wieku, a więc okresu II Rzeczypospolitej. Polska po 123 latach nie­woli rozbiorowej 11 listopada 1918 roku odzyskała wolność. Rozpoczęła się budowa zrębów demokratycznego państwa.

Ożywienie nastąpiło we wszystkich dziedzinach życia. Z rozbicia rozbio­rowego Polska wyszła z różnym stopniem rozwoju gospodarczego. Rozpo­czął się okres integrowania ziem spod zaborów rosyjskiego, austriackiego i pruskiego.

Morsko z tego okresu to miejscowość o gęstej zabudowie. Wieś rozłożo­na była przy drodze prowadzącej do ruin zamku w Łężcu. Ta część dzisiej­szego sołectwa znajduje się przy ulicy Zamkowej i Skalnej, a kończyła się w okolicy skrzyżowania z ulicą Włodowską i Skarżycką. Na mapach opi­sywana jest jako Stara Wieś Morsko. Ta nazwa powszechnie jest znana wśród starszych mieszkańców. Dominowała zabudowa drewniana, a dachy były pokryte strzechą.

Szukam dokumentów i informacji z tamtych lat. Napotykam na trudności. Nie ma danych źródłowych; brak dokumentów, zapisków, protokołów. Zapisy o pionierach ruchu strażackiego znajdujemy w kronice OSP. Jest ich niewiele. Warto je utrwalić. Warto zebrać wspomnienia o pierwszych latach Ochotni­czej Straży Pożarnej w Morsku. Ocalić je od zapomnienia. Przekazać następ­nym w sztafecie pokoleń strażackiej służby.

Czytamy zatem w kronice, zanotowane w czasach nam bliższych, a więc oparte na wspomnieniach, takie oto informacje o powstaniu OSP w Morsku:

„Dzień 18 maja 1926 roku jest dniem ważnym i pamiętnym w historii wsi, bowiem w tym dniu odbyło się pierwsze założycielskie zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Morsku. Ofiarnymi, bezinteresownymi i wysoce kultural­nymi działaczami społecznymi okazali się nw. obywatele Morska, a to:

Miśta Stanisław - prezes

Miśta Jan s. Jana - wiceprezes

Domagała Ludwik - naczelnik

Leśniak Wawrzyniec - z-ca naczelnika

Mikoda Antoni - skarbnik

Miśta Jan s. Walentego - gospodarz

Miśta Józef s. Walentego - członek

Domagała Stanisław - członek

Miśta Aleksander - członek

Kleszcz Jan - członek

Gajek Piotr - członek

Miśta Piotr - członek

Mikoda Florian - członek

Leśniak Władysław - członek

Mikoda Stanisław - członek

Dziub Stanisław - członek

Kozieł Paweł - członek

Borowik Jan -członek

którym przypadł zaszczyt zorganizowania tego humanitarnego stowarzy­szenia i pełnienia w nim służby strażackiej ".A służba ta potrzebna jest zawsze: wczoraj, dziś także, a zwłaszcza wtedy, kiedy gęstość zabudowy drewnianej, słomiane dachy stanowiły poważne za­grożenia, a pożary były częstym zjawiskiem. Rozmawiam o tych czasach z Panią Marianną Gajkową (z d. Domagała).Z rozmów z najstarszymi wyłania się obraz ówczesnego życia w Morsku. Domy stały gęsto, jeden obok drugiego. Przeważały drewniane, słomą kryte; dachówką rzadko.

Zagrożenie pożarami było niewspółmiernie większe niż obecnie. Bano się zwłaszcza pożarów nocą. Stąd we wsi odbywało się nocne stróżowanie. Po­pularnie nazywano to „lachą" bądź „ordynansem", bo symbolem był kostur przekazywany z gospodarstwa do gospodarstwa. Tym, których przyłapano na niewypełnianiu tego obywatelskiego obowiązku, groziła kara.

Ochotnicza Straż Pożarna w Morsku powstała więc z autentycznej potrze­by, a ludzie mogli już spokojnie spać, bo wiedzieli, że w razie pożaru w strażakach znajdą pomoc i obronę.

Pierwsze miesiące po założeniu straży upłynęły na zaopatrzeniu w potrzebny podręczny sprzęt, zdobywany siłami własnymi i przy pomocy innych oraz na ćwiczeniach w posługiwaniu się posiadanym sprzętem i przygotowaniach do walki z tym groźnym żywiołem, jakim były wtedy i zawsze są pożary.

Kronika notuje, że już w 1927 roku, a więc w rok po założeniu, strażacy z Morska zajęli l miejsce w zawodach i w nagrodę otrzymali sikawkę ręczną oraz hełmy.

Ta sikawka była przez wiele następnych lat głównym orężem w walce z pożarami. Do pożaru wożono ją wozem konnym. Obowiązek taki nakłada­no na wybranych gospodarzy, którzy posiadali parę koni. Wodę do gaszenia pożarów czerpano z miejscowych studzien. Było ich w „Starej Wsi" kilka. Do dziś są widomymi świadkami minionych lat. Jeszcze dziś można je oglądać przy ulicy Zamkowej, bardziej jako zabytek kultury materialnej, bo funkcji użytkowej już nie pełnią. Tę zastąpiły wodociągi i uliczne hydranty.

W pierwszych latach straż pożarna nie miała swojej siedziby. Wiele lat upłynęło zanim własnymi siłami, przy pomocy władz i życzliwych ludzi, wy­budowano drewniany obiekt remizy. Tymczasem, jak wynika z kronikarskie­go zapisu, posiadany sprzęt pożarniczy w latach dwudziestych i trzydziestych minionego wieku przechowywany był w pomieszczeniu szkoły. Był to budynek drewniany pokryty papą, stał w tym miejscu, gdzie w okresie powojennym wybudowano budynek murowany, w którym przez wie­le lat istniała Szkoła Podstawowa w Morsku, a dziś dzierżawiony jest na usłu­gi handlowe i małej gastronomii.

Jak bardzo była potrzebna we wsi straż pożarna, niech świadczy walka z wielkim pożarem, jaki miał miejsce w 1932 bądź w 1933 roku. Pamięta to wydarzenie Marianna Gajkowa. Pożar miał miejsce na tzw. „górce" (tam, gdzie mieszkali Domagałowie). Wybuchł późnym wieczorem, 22 lipca, gdzieś przed północą, około 23.00. Spłonęło kilka gospodarstw (domy mieszkalne, stodo­ły, obory i inne zabudowania gospodarcze). Ogień rozprzestrzeniał się szybko i doszedł do stodoły Mikodów (dzisiejsza posesja Gajków, Zamkowa 25).

Najtragiczniejszym skutkiem tego pożaru była śmierć jednej osoby. Spaliła się kobieta. Podobno weszła na strych, by nabrać mąki na chleb. Szybko roz­przestrzeniający się ogień odciął kobiecie drogę ucieczki. Mimo poświęcenia i ofiarności strażaków nie udało się jej uratować. Pożar wybuchł w domu, który był tam, gdzie obecnie znajduje się budynek gospodarczy Mieczysława Miśty (Zamkowa 27). Ze skupiska domostw, które trawił ogień, ocalał nowy dom są­siada - wspomina moja rozmówczyni - broniony bardzo ofiarnie, bo był nieubezpieczony. Dom Mikodów, w którym wychowywała się jako dziecko Pani Marianna, nie uległ spaleniu. Wraz z rodzeństwem wynosiła chleb świeżo w tym domu upieczony. Z domów i zabudowań narażonych na zapalenie wynoszono ,także z obór wyprowadzano, co się da, by ratować przed ogniem. Długo ten pożar rozpamiętywano, a ludzie przebąkiwali o podpaleniu. oddajmy jeszcze raz głos anonimowemu kronikarzowi:

czytaj dalej
.
Image and video hosting by TinyPic
Skały Morskie
Mapa Morska
Zobacz Mapy Morska
Foto - Skały
Popielarka
Zamek Morsko
Dziadowa Skała
Ogrodzieniec
czas
Stare Fotografie
Stare fotografie
Baza teleadresowa
Myszków
Zawiercie
ciekawostka
W epoce lodowcowej na terenie Jury żyły jaskiniowe niedźwiedzie, lwy i hieny, mamuty, tury, renifery, łosie, żubry oraz olbrzymie jelenie. Liczne ich ślady znaleziono w wielu grotach. Były to między innymi kły niedźwiedzia jaskiniowego oraz kości lwa jaskiniowego i jego zdobyczy-turów, jeleni i dzikich koni
?
Okiennikami na Jurze nazywamy takie skały wapienne, w których procesy kresowe utworzyły znacznych rozmiarów poziome otwory. W pobliżu Morska znajdują się trzy takie skały które w części górnej posiadają „ okna” –Są to: Okiennik Duży niedaleko Piaseczna, Okiennik Mały w Morsku, i Okiennik Rzędkowicki w Rzędkowicach. Otóż :jeżeli poprowadzimy linię prostą przez Ok.Duży i Ok.Rzędkowicki to Ok. Morski będący między tamtymi ,znajdzie się dokładnie na tej prostej . Na razie powstrzymam się od komentarza tego mojego odkrycia, ale , może ktoś ma odnośnie tego odkrycia jakąś teorie...
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Katalogi
katalog stron
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl