Z Kart Histori OSP Morsko
Dodane przez teem dnia Luty 06 2012 12:58:08
Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Morsku sięga lat dwudziestych ubiegłego wieku, a więc okresu II Rzeczypospolitej. Polska po 123 latach nie­woli rozbiorowej 11 listopada 1918 roku odzyskała wolność. Rozpoczęła się budowa zrębów demokratycznego państwa.

Ożywienie nastąpiło we wszystkich dziedzinach życia. Z rozbicia rozbio­rowego Polska wyszła z różnym stopniem rozwoju gospodarczego. Rozpo­czął się okres integrowania ziem spod zaborów rosyjskiego, austriackiego i pruskiego.

Morsko z tego okresu to miejscowość o gęstej zabudowie. Wieś rozłożo­na była przy drodze prowadzącej do ruin zamku w Łężcu. Ta część dzisiej­szego sołectwa znajduje się przy ulicy Zamkowej i Skalnej, a kończyła się w okolicy skrzyżowania z ulicą Włodowską i Skarżycką. Na mapach opi­sywana jest jako Stara Wieś Morsko. Ta nazwa powszechnie jest znana wśród starszych mieszkańców. Dominowała zabudowa drewniana, a dachy były pokryte strzechą.
Czytaj dalej