Ścieżki przyrodnicze i dydaktyczne
Dodane przez teem dnia Maj 28 2012 00:00:00
Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna Rzędkowice - Morsko
- Długość ścieżki - 6 km
- Czas przejścia - około 3 godziny
- Liczba przystanków - 9
- Położenie - Gmina Włodowice
Ogólne informacje o terenie
Ścieżka wytyczona została na obszarze o dużej wartości przyrodniczej z zespołem skałek, grup i ścian skalnych, rumowisk i bloków ukrytych we wspaniałych drzewostanach leśnych. Teren obejmuje trzy pasma wzgórz, są to Skałki Rzędkowickie, Podlesickie i Morskie. W Morsku znajdują się ruiny zamku z XV w.
Zagadnienia
- Mury kserotermiczne
- Roślinność naskalna
- Buczyny
- Skały wapienne
- Fauna borów sosnowych
- Agrocenoza
- Sukcesja wtórna
- Bór sosnowy
- Historia zamku w Morsku