głaz narzutowy
Dodane przez teem dnia Styczeń 01 2012 00:00:00
Jedną z nielicznych ciekawostek przyrodniczych w Morsku, jest głaz narzutowy
Przyniesiony tu może z terenów dzisiejszej Szwecji i pozostawiony przez lodowiec.
Na przełomie trzeciorzędu i czwartorzędu na terenie Polski miały miejsce trzy zlodowacenia.
Największy zasięg miało zlodowacenie południowopolskie (Sanu)- zwane też krakowskim sięgające Karpat i Sudetów (ok. 730 a 430 tys..lat temu)
Właśnie to zlodowacenie jest prawdopodobnie odpowiedzialne za pozostawienie w Morsku głazu narzutowego.
Uważa się że tereny Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej lodowiec ominą, gdyż nie pozostawił tu po sobie śladów.
Głaz narzutowy w Morsku jest, więc tego zaprzeczeniem, a co za tym idzie jeszcze większą ciekawostką przyrodniczą.


zobacz galerie